риклад. Оцінити хімічну обстановку на машинобудівному заводі, що може скластися при аварійному руйнуванні ємності НХР на ХНО 2.00.15.07.  

риклад. Оцінити хімічну обстановку на машинобудівному заводі, що може скластися при аварійному руйнуванні ємності НХР на ХНО 2.00.15.07.

Вихідні дані:

тип і кількість вилитої НХР: хлор, Q = 100 т,

ємність обвалована, висота обвалування Н=2 м;

Місцевість: частково закрита: на відстані 2 км від ХНО розташований лісовий масив довжиною L =3 км;

Метеоумови:

температура повітря +20°;

швидкість вітру V=3 м/с;

напрямок - західний (азимут вітру В=270°);

СВСП -інверсія.

Машинобудівний завод (розміром 0,5х0,5км) розташований за азимутом b0=90° (на сході від ХНО) на відстані RO=5 км, кількість працюючих - 100 чол., забезпеченість протигазами (ГП-5) - 80 %.

Розв’язок:

1. Глибина розрахункової прогнозованої зони хімічного зараження, Гр:

Гр = Гт * Кв/Ксх - Гзм = 82,6 х 0,45/2,4 - 1,34 = 14 км

де: Гт - табличне значення глибини зони (за табл. 1) для умов: місцевість відкрита, V= L м/с,

ємності не обваловані,

температура повітря 0 °С.

З урахуванням реальної температури +20 °С:

Гт = 78,7 + (78,7/100) * 5 = 82,6 (див. примітку до табл. 1)

Кв - поправочний коефіцієнт на вітер V=3 м/с за табл. 2 Кв = 0,45

Ксх - коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари НХР залежно від типу сховища НХР. При виливі "у піддон" (ємності обваловані, Н=2 м) за табл. 3 Ксх = 2,4.

Гзм - зменшення глибини розповсюдження хмари на за критій частині місцевості (ліс довжиною L=3 км). За табл. 4 маємо:

Гзм = L - L/Кзм = 3 - 3/1,8 = 1,34 км

2. Ширина прогнозованої зони хімічного зараження:

При інверсії: Шпзхз = Г пзхз = 0,2 х 14 = 2,8 км

Ширина зони в районі розташування об'єкта

ШО = 0,2 х 5 = 1 км

3. Площа зони можливого хімічного зараження:

S змхз = 8,72*10 - 3*Г2пзхз* j = 8,72 х 10-3 х 142 х 45 = 77 кв. км

4. Час підходу хмари забрудненого повітря до машзаводу:

tпідх = R/W = 5/16 = 0,3 год - 60 = 18 хв.

де: - швидкість перенесення хмари при V=3 м/с (табл. 5).

5. Час уражаючої дії НХР за табл. 6:

tур = tвип * К = 53,8 * 0,6 = 32,3 год.

де: tвип - час випаровування хлору при V = 1 м/с;

К- поправочний коефіцієнт на швидкість вітру V = 3 м/с (примітка до табл. 6).

6. Можливі втрати людей в осередку ураження (на машзаводі). За табл. 7 при 80 % забезпеченості людей проти газами:

а) при перебуванні людей у будівлях і простіших укриттях

В = 100 * 0,14 = 14 чол.

б) при перебуванні людей на відкрили місцевості

В = 100 * 0,25 = 25 чол.

Структура втрат:

легкого ступеня: 25 * 0,25 = 6 чол.;

середньої тяжкості: 25 * 0,4 = 10 чол.;

смертельного ураження: 25 * 0,35 = 9 чол.

Висновки:

1. Машзавод може опинитись у зоні хімічного зараження (R < Гпзхз).

2. Хмара зараженого повітря підійде до заводу через 18 хв., що не дає змоги вивести людей із зони зараження.

3. Тривалість дії уражаючого фактора НХР досить велика - більше 30 годин.

4. Основні заходи щодо захисту людей:

- негайне оповіщення виробничого персоналу про загрозу хімічного зараження;

- терміново зупинити виробництво і розмістити людей у сховищі; систему повітропостачання включити в режим фільтровентиляції;

- вести хімічну розвідку на об'єкті безперервно;

- забезпечити виробничий персонал протигазами на 100 відсотків.

авдання №1

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися при руйнуванні ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: соляна кислота – 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1м.

Місцевість частково закрита: на відстані 1,5 км сільське будівництво довжиною 0,5км.

Метеоумови: tо повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, інверсія.

Населений пункт знаходиться на відстані 1,5 км, кількість населення 230 чол., забезпечення протигазами – 30 %.

авдання № 2

Оцінити хімічну обстановку на об‘єкті, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом СДОР у навколишнє середовище.

Вихідні дані: формальдегід 30 т, ємкість необвалована.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: tо повітря +40оС, швидкість вітру 3 м/с, інверсія.

Об‘єкт розташовано на відстані 3 км, число працюючих на об‘єкті 100 чол., забезпечення протигазами 50%.

авдання №3

Оцінити хімічну обстановку на території табору відпочинку, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: формальдегід 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км міська забудова довжиною 0,5 км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Табір розташовано на відстані 2 км, кількість дітей 300 чол., без протигазів.

авдання №4

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: сірчаний ангідрид 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 1 м/с, інверсія.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,2 км сільські будинки довжиною 0,7 км.

Підприємство розташоване на відстані 1,5 км, кількість працюючих 210 чоловік, забезпеченість протигазами 60%.

авдання №5

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: хлор – 100т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км - лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Підприємство розташоване на відстані 2 км, кількість працюючих 160 чоловік, забезпеченість протигазами 80 %.

авдання №6

Оцінити хімічну обстановку на території пансіонату, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрин – 100т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км - лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП –ізотермія.

Пансіонат розташований на відстані 1,5 км, кількість відпочиваючих 200 чоловік, забезпеченість протигазами 20 %.

авдання №7

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: соляна кислота 300 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,2 км сільське будівництво довжиною 0,4км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 1 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташовано на відстані 1,5 км, кількість населення 260 чол., забезпеченість протигазами 30 %

авдання №8

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися, якщо при транспортуванні станеться аварія з викидом у навколишнє середовище 100 т хлорпікрину.

Вихідні дані: хлорпікрин – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км - лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство розташоване на відстані 2 км, кількість працюючих 20 чоловік, забезпечення протигазами 50 %.

авдання №9

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися, якщо у разі стихійного лиха буде зруйнована ємність з формальдегідом.

Вихідні дані: формальдегід 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – інверсія.

Населений пункт розташований на відстані 2 км, кількість населення 300 чол., забезпеченість протигазами 30%.

авдання №10

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі аварії на складі з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: сірчаний ангідрид 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться від місця аварії на відстані 1 км, кількість працюючих 80 чоловік, забезпеченість протигазами 60%.

авдання №11

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі пошкодження ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: сірководень 300 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км знаходиться сільське будівництво довжиною 0,5 км.

Підприємство (автобаза) знаходиться на відстані 1,5 км, кількість працюючих 80 чол., забезпеченість протигазами 50 %.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

авдання №12

Оцінити хімічну обстановку на машинобудівному підприємстві, що може скластися у разі аварії на залізничній станції за умов руйнування ємкості з формальдегідом.

Вихідні дані: формальдегід – 300т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – конвекція.

Підприємство знаходиться від місця аварії на відстані 2 км, кількість працюючих 110 чол., забезпеченість протигазами 50 %.

авдання №13

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі викиду на сусідньому підприємстві СДОР.

Вихідні дані: хлор 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 1 км лісовий масив довжиною 1,5 км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташовано на відстані 3 км, кількість населення 400 чоловік, забезпечення протигазами 30 %.

авдання №14

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі пошкодження на складі підприємства ємкості з хлором.

Вихідні дані: хлор 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташований на відстані 0,5 км, кількість населення 400 чол., забезпеченість протигазами 30 %.

авдання №15

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві легкої промисловості, що може скластися при пошкодженні ємкості з аміаком.

Вихідні дані: аміак 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,2 км знаходиться лісовий масив довжиною 0,1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Підприємство знаходиться на відстані 0,4 км, кількість працюючих 210 чол., забезпеченість протигазами 40%.

авдання №16

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі транспортної аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрин – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 300 м сільське будівництво довжиною 500 м.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташований на відстані 1,5 км, кількість населення 260 чол., забезпеченість протигазами 30 %.

авдання №17

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися при аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: сірчаний ангідрид 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 200 м лісовий масив довжиною 300 м.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Підприємство знаходиться відстані 1 км, кількість працюючих 150 чоловік, забезпеченість протигазами 80 %.

авдання №18

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися, якщо у процесі транспортування буде зруйнована наливна цистерна.

Вихідні дані: хлор – 50 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 1 км від залізниці розташоване сільське будівництво довжиною 3 км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Населений пункт розташований на відстані 4 км, кількість населення 200 чол., забезпеченість протигазами 50%.

авдання №19

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися, якщо на підприємстві буде зруйнована ємність зі СДОР.

Вихідні дані: аміак – 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м, місцевість частково закрита, на відстані 200 м знаходиться лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт знаходиться на відстані 400 м від місця аварії, кількість населення 300 чоловік, забезпеченість протигазами 40 %.

авдання №20

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися при аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрину 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 200 м лісовий масив довжиною 1,5 м.

Метеоумови: to повітря - 200оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться на відстані 1,8 км, кількість працюючих 200 чол., забезпеченість протигазами 40 %.

авдання №21

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі аварії на залізничній станції з викидом СДОР.

Вихідні дані: аміак – 300 т, ємкість не обвалована, місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +40 оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – інверсія.

Населений пункт знаходиться на відстані 3 км від місця аварії, 300 чоловік населення, забезпеченість протигазами 30 %.

авдання №22

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрину 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м.

Метеоумови: to повітря +20 оС, швидкість вітру 1 м/с, СВСП – інверсія.

Місцевість частково закрита: на відстані 1 км сільське будівництво довжиною 1 км.

Населений пункт знаходиться на відстані 2,5 км від місця аварії, 400 чол. населення, забезпеченість протигазами 50%.

авдання №23

Оцінити хімічну обстановку на базі відпочинку, що може скластися у разі аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: хлор – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +20 оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – ізотермія.

База знаходиться на відстані 3 км, кількість відпочиваючих 130 чол., забезпеченість протигазами 40%.

авдання №24

Оцінити хімічну обстановку на території табору відпочинку, що може скластися у разі аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: соляна кислота - 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,1 км лісовий масив довжиною 500 м.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Табір знаходиться на відстані 1,5 км, в ньому відпочивають 400 школярів, забезпеченість протигазами 20 %.

авдання №25

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: формальдегід – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря – 20 оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться на відстані 1,5 км від місця аварії, працюючих 250 чол., забезпечення протигазами 70 %.

авдання № 26

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися на об’єкті при аварії, руйнуванні ємкості з формальдегін

Вихідні дані: формальдегід - 300 т, ємкість обвалована,висота обвалування 3 м.

Місцевість частково закрита: на відстань 500 м лісовий масив довжиною 1 км

Метеоумови: to повітря +20 оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться на відстані 2 км, кількість працюючих на ньому 200 чоловік, забезпечення протигазами 40%.

авдання № 27

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися при транспортній аварії з руйнуванням поливного поїзда з соляною кислотою.

Вихідні дані: соляна кислота – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 100 м сільське будівництво довжиною 200 м.

Метеоумови: to повітря +40 оС, швидкість вітру 2 м/с, ізотермія.

Населений пункт знаходиться на відстані 500 м від місця аварії, кількість населення 400 чол., забезпеченість протигазами 30 %.

Список рекомендованої літератури:


1910269046920479.html
1910348867144462.html
    PR.RU™