риклад. Оцінити хімічну обстановку на машинобудівному заводі, що може скластися при аварійному руйнуванні ємності НХР на ХНО 2.00.15.07.

Вихідні дані:

тип і кількість вилитої НХР: хлор, Q = 100 т,

ємність обвалована, висота обвалування Н=2 м;

Місцевість: частково закрита: на відстані 2 км від ХНО розташований лісовий масив довжиною L =3 км;

Метеоумови:

температура повітря +20°;

швидкість вітру V=3 м/с;

напрямок - західний (азимут вітру В=270°);

СВСП -інверсія.

Машинобудівний завод (розміром 0,5х0,5км) розташований за азимутом b0=90° (на сході від ХНО) на відстані RO=5 км, кількість працюючих - 100 чол., забезпеченість протигазами (ГП-5) - 80 %.

Розв’язок:

1. Глибина розрахункової прогнозованої зони хімічного зараження, Гр:

Гр = Гт * Кв/Ксх - Гзм = 82,6 х 0,45/2,4 - 1,34 = 14 км

де: Гт - табличне значення глибини зони (за табл. 1) для умов: місцевість відкрита, V= L м/с,

ємності не обваловані,

температура повітря 0 °С.

З урахуванням реальної температури +20 °С:

Гт = 78,7 + (78,7/100) * 5 = 82,6 (див. примітку до табл. 1)

Кв - поправочний коефіцієнт на вітер V=3 м/с за табл. 2 Кв = 0,45

Ксх - коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари НХР залежно від типу сховища НХР. При виливі "у піддон" (ємності обваловані, Н=2 м) за табл. 3 Ксх = 2,4.

Гзм - зменшення глибини розповсюдження хмари на за критій частині місцевості (ліс довжиною L=3 км). За табл. 4 маємо:

Гзм = L - L/Кзм = 3 - 3/1,8 = 1,34 км

2. Ширина прогнозованої зони хімічного зараження:

При інверсії: Шпзхз = Г пзхз = 0,2 х 14 = 2,8 км

Ширина зони в районі розташування об'єкта

ШО = 0,2 х 5 = 1 км

3. Площа зони можливого хімічного зараження:

S змхз = 8,72*10 - 3*Г2пзхз* j = 8,72 х 10-3 х 142 х 45 = 77 кв. км

4. Час підходу хмари забрудненого повітря до машзаводу:

tпідх = R/W = 5/16 = 0,3 год - 60 = 18 хв.

де: - швидкість перенесення хмари при V=3 м/с (табл. 5).

5. Час уражаючої дії НХР за табл. 6:

tур = tвип * К = 53,8 * 0,6 = 32,3 год.

де: tвип - час випаровування хлору при V = 1 м/с;

К- поправочний коефіцієнт на швидкість вітру V = 3 м/с (примітка до табл. 6).

6. Можливі втрати людей в осередку ураження (на машзаводі). За табл. 7 при 80 % забезпеченості людей проти газами:

а) при перебуванні людей у будівлях і простіших укриттях

В = 100 * 0,14 = 14 чол.

б) при перебуванні людей на відкрили місцевості

В = 100 * 0,25 = 25 чол.

Структура втрат:

легкого ступеня: 25 * 0,25 = 6 чол.;

середньої тяжкості: 25 * 0,4 = 10 чол.;

смертельного ураження: 25 * 0,35 = 9 чол.

Висновки:

1. Машзавод може опинитись у зоні хімічного зараження (R < Гпзхз).

2. Хмара зараженого повітря підійде до заводу через 18 хв., що не дає змоги вивести людей із зони зараження.

3. Тривалість дії уражаючого фактора НХР досить велика - більше 30 годин.

4. Основні заходи щодо захисту людей:

- негайне оповіщення виробничого персоналу про загрозу хімічного зараження;

- терміново зупинити виробництво і розмістити людей у сховищі; систему повітропостачання включити в режим фільтровентиляції;

- вести хімічну розвідку на об'єкті безперервно;

- забезпечити виробничий персонал протигазами на 100 відсотків.

авдання №1

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися при руйнуванні ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: соляна кислота – 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1м.

Місцевість частково закрита: на відстані 1,5 км сільське будівництво довжиною 0,5км.

Метеоумови: tо повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, інверсія.

Населений пункт знаходиться на відстані 1,5 км, кількість населення 230 чол., забезпечення протигазами – 30 %.

авдання № 2

Оцінити хімічну обстановку на об‘єкті, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом СДОР у навколишнє середовище.

Вихідні дані: формальдегід 30 т, ємкість необвалована.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: tо повітря +40оС, швидкість вітру 3 м/с, інверсія.

Об‘єкт розташовано на відстані 3 км, число працюючих на об‘єкті 100 чол., забезпечення протигазами 50%.

авдання №3

Оцінити хімічну обстановку на території табору відпочинку, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: формальдегід 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км міська забудова довжиною 0,5 км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Табір розташовано на відстані 2 км, кількість дітей 300 чол., без протигазів.

авдання №4

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: сірчаний ангідрид 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 1 м/с, інверсія.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,2 км сільські будинки довжиною 0,7 км.

Підприємство розташоване на відстані 1,5 км, кількість працюючих 210 чоловік, забезпеченість протигазами 60%.

авдання №5

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: хлор – 100т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км - лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Підприємство розташоване на відстані 2 км, кількість працюючих 160 чоловік, забезпеченість протигазами 80 %.

авдання №6

Оцінити хімічну обстановку на території пансіонату, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрин – 100т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км - лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП –ізотермія.

Пансіонат розташований на відстані 1,5 км, кількість відпочиваючих 200 чоловік, забезпеченість протигазами 20 %.

авдання №7

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: соляна кислота 300 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,2 км сільське будівництво довжиною 0,4км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 1 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташовано на відстані 1,5 км, кількість населення 260 чол., забезпеченість протигазами 30 %

авдання №8

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися, якщо при транспортуванні станеться аварія з викидом у навколишнє середовище 100 т хлорпікрину.

Вихідні дані: хлорпікрин – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км - лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство розташоване на відстані 2 км, кількість працюючих 20 чоловік, забезпечення протигазами 50 %.

авдання №9

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися, якщо у разі стихійного лиха буде зруйнована ємність з формальдегідом.

Вихідні дані: формальдегід 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – інверсія.

Населений пункт розташований на відстані 2 км, кількість населення 300 чол., забезпеченість протигазами 30%.

авдання №10

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі аварії на складі з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: сірчаний ангідрид 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться від місця аварії на відстані 1 км, кількість працюючих 80 чоловік, забезпеченість протигазами 60%.

авдання №11

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі пошкодження ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: сірководень 300 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км знаходиться сільське будівництво довжиною 0,5 км.

Підприємство (автобаза) знаходиться на відстані 1,5 км, кількість працюючих 80 чол., забезпеченість протигазами 50 %.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

авдання №12

Оцінити хімічну обстановку на машинобудівному підприємстві, що може скластися у разі аварії на залізничній станції за умов руйнування ємкості з формальдегідом.

Вихідні дані: формальдегід – 300т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,5 км лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – конвекція.

Підприємство знаходиться від місця аварії на відстані 2 км, кількість працюючих 110 чол., забезпеченість протигазами 50 %.

авдання №13

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі викиду на сусідньому підприємстві СДОР.

Вихідні дані: хлор 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 1 км лісовий масив довжиною 1,5 км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташовано на відстані 3 км, кількість населення 400 чоловік, забезпечення протигазами 30 %.

авдання №14

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі пошкодження на складі підприємства ємкості з хлором.

Вихідні дані: хлор 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташований на відстані 0,5 км, кількість населення 400 чол., забезпеченість протигазами 30 %.

авдання №15

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві легкої промисловості, що може скластися при пошкодженні ємкості з аміаком.

Вихідні дані: аміак 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,2 км знаходиться лісовий масив довжиною 0,1 км.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Підприємство знаходиться на відстані 0,4 км, кількість працюючих 210 чол., забезпеченість протигазами 40%.

авдання №16

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі транспортної аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрин – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 300 м сільське будівництво довжиною 500 м.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт розташований на відстані 1,5 км, кількість населення 260 чол., забезпеченість протигазами 30 %.

авдання №17

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися при аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: сірчаний ангідрид 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 200 м лісовий масив довжиною 300 м.

Метеоумови: to повітря +20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Підприємство знаходиться відстані 1 км, кількість працюючих 150 чоловік, забезпеченість протигазами 80 %.

авдання №18

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися, якщо у процесі транспортування буде зруйнована наливна цистерна.

Вихідні дані: хлор – 50 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 1 км від залізниці розташоване сільське будівництво довжиною 3 км.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Населений пункт розташований на відстані 4 км, кількість населення 200 чол., забезпеченість протигазами 50%.

авдання №19

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися, якщо на підприємстві буде зруйнована ємність зі СДОР.

Вихідні дані: аміак – 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м, місцевість частково закрита, на відстані 200 м знаходиться лісовий масив довжиною 1 км.

Метеоумови: to повітря -20оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Населений пункт знаходиться на відстані 400 м від місця аварії, кількість населення 300 чоловік, забезпеченість протигазами 40 %.

авдання №20

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися при аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрину 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 200 м лісовий масив довжиною 1,5 м.

Метеоумови: to повітря - 200оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться на відстані 1,8 км, кількість працюючих 200 чол., забезпеченість протигазами 40 %.

авдання №21

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі аварії на залізничній станції з викидом СДОР.

Вихідні дані: аміак – 300 т, ємкість не обвалована, місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +40 оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – інверсія.

Населений пункт знаходиться на відстані 3 км від місця аварії, 300 чоловік населення, забезпеченість протигазами 30 %.

авдання №22

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися у разі аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: хлорпікрину 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 2 м.

Метеоумови: to повітря +20 оС, швидкість вітру 1 м/с, СВСП – інверсія.

Місцевість частково закрита: на відстані 1 км сільське будівництво довжиною 1 км.

Населений пункт знаходиться на відстані 2,5 км від місця аварії, 400 чол. населення, забезпеченість протигазами 50%.

авдання №23

Оцінити хімічну обстановку на базі відпочинку, що може скластися у разі аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: хлор – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря +20 оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – ізотермія.

База знаходиться на відстані 3 км, кількість відпочиваючих 130 чол., забезпеченість протигазами 40%.

авдання №24

Оцінити хімічну обстановку на території табору відпочинку, що може скластися у разі аварії з руйнуванням ємкості зі СДОР.

Вихідні дані: соляна кислота - 100 т, ємкість обвалована, висота обвалування 1 м.

Місцевість частково закрита: на відстані 0,1 км лісовий масив довжиною 500 м.

Метеоумови: to повітря +40оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – інверсія.

Табір знаходиться на відстані 1,5 км, в ньому відпочивають 400 школярів, забезпеченість протигазами 20 %.

авдання №25

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися у разі транспортної аварії з викидом у навколишнє середовище СДОР.

Вихідні дані: формальдегід – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість відкрита.

Метеоумови: to повітря – 20 оС, швидкість вітру 2 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться на відстані 1,5 км від місця аварії, працюючих 250 чол., забезпечення протигазами 70 %.

авдання № 26

Оцінити хімічну обстановку на підприємстві, що може скластися на об’єкті при аварії, руйнуванні ємкості з формальдегін

Вихідні дані: формальдегід - 300 т, ємкість обвалована,висота обвалування 3 м.

Місцевість частково закрита: на відстань 500 м лісовий масив довжиною 1 км

Метеоумови: to повітря +20 оС, швидкість вітру 3 м/с, СВСП – ізотермія.

Підприємство знаходиться на відстані 2 км, кількість працюючих на ньому 200 чоловік, забезпечення протигазами 40%.

авдання № 27

Оцінити хімічну обстановку у населеному пункті, що може скластися при транспортній аварії з руйнуванням поливного поїзда з соляною кислотою.

Вихідні дані: соляна кислота – 100 т, ємкість необвалована.

Місцевість частково закрита: на відстані 100 м сільське будівництво довжиною 200 м.

Метеоумови: to повітря +40 оС, швидкість вітру 2 м/с, ізотермія.

Населений пункт знаходиться на відстані 500 м від місця аварії, кількість населення 400 чол., забезпеченість протигазами 30 %.

Список рекомендованої літератури:


1910269046920479.html
1910348867144462.html
    PR.RU™