Семінарське заняття 1

1. Суть юридичної діяльності:

· Діяльність у сфері правозастосування.

· Приватна юридична практика.

· Наукова й освітня діяльність у сфері права.

· Інші види діяльності, що потребують правової підготовки.

2. Професійна етика юриста та юриста-міжнародника.

3. Функції представників юридичної професії в сучасному суспільстві.

4. Сфери практичної діяльності юриста-міжнародника.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Підготувати письмову обґрунтовану відповідь на питання: якщо тексти більшості нормативно-правових актів та інших юридичних документів, необхідних у щоденній юридичній діяльності, легко доступні широкому загалу, навіщо тоді потрібні окремі люди з юридичною освітою?

Лекція 2. Наука міжнародного права як особлива сфера юридичної діяльності

  1. Питання «науковості» юриспруденції та науки міжнародного права зокрема.
  2. Функції науки міжнародного права.
  3. Значення «класики» для міжнародно-правової науки та практики.
  4. Вітчизняна наука міжнародного права.
  5. Київська школа міжнародного права.
  6. Кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

Підготуйте коротку професійно-біографічну довідку про будь-кого з наступних вітчизняних юристів-міжнародників (за вибором):

ТЕМА 2. Право та міжнародне право (15 год.)

Лекція 3. Феномени права та міжнародного права

1. Поняття права.

2. Право та інші нормативні системи.

3. Національне право.

4. Міжнародне (публічне) право.

5. Міжнародне приватне право.

6. Питання юридичної якості міжнародного права.


1912118895233221.html
1912164650953743.html
    PR.RU™