Визначення дискретного аргументу.

Для обчислення значення виразу для діапазону значень спочатку необхідно визначити дискретний аргумент. Аргумент (змінна) є дискретним, якщо він може приймати значення любого з чисел заданого діапазону.

Виконайте дії описані нижче:

В попередньому прикладі змінна мала єдине значення, яке дорівнювало 10. Використовуючи цей приклад, відкоригуємо так, щоб зробити його дискретним. Для цього виконайте наступні дії:

Фрагмент документу MathCad з виконаними розрахунками, які описані вище:


1915044265361211.html
1915083044340067.html
    PR.RU™