ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Словесні методи є важливим джерелом знань, учитель застосовує їх …

2.Функції словесних методів:

а) навчальна, виховна, контролююча, розвиваюча, організаційна;

б) самоосвітня, контролююча, організаційна;

в) самоосвітня, організаційна, мотиваційна.

3. Бесіда – це …

4. Види розповіді:

а) описова, художня, розповідь з елементами бесіди, пояснення;

б) підготовча, пояснювальна, підсумкова, евристична;

в) пояснення, дедуктивна, підсумкова.

5. До словесних методів належать …

а) ілюстрування, розповідь, пояснення;

б) бесіда, розповідь, пояснення, читання статей;

в) розповідь, ілюстрування, демонстрування, бесіда.

6. Під час використання словесних методів діяльність учнів виражається переважно …

7. Розповідь – це …

8. Види бесіди:

а) підготовча, пояснювальна, підсумкова, контрольна, евристична, індуктивна, дедуктивна;

б) художня, описова, розповідь з елементами бесіди, дедуктивна;

в) підсумкова, контрольна, пояснення, художня.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1.Розробити фрагмент уроку природознавства, розкрити методику використання розповіді.

2.Розробити питання і завдання для індивідуальної перевірки навчальних досягнень учнів

3.Розробити питання і завдання для фронтальної перевірки навчальних досягнень учнів.


ЛЕКЦІЯ № 5

ТЕМА: МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА. СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОСЛІД, ПРАКТИЧНА РОБОТА ЯК МЕТОДИ НАВЧАННЯ

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ: практичні методи навчання, спостереження, практична робота, лабораторна робота, дослід, прийоми розпізнавання та визначення об’єктів, куточок живої природи, географічний майданчик, шкільна навчально-дослідна ділянка.

ПЛАН

1.Спостереження, дослід, практична робота як методи вивчення природи.

2.Методика організації та проведення спостережень.

3.Дослід. Дидактичні цілі використання досліду на уроках природознавства.

4.Розпізнавання та визначення як різновиди практичних методів навчання.

5.Лабораторний метод навчання природознавства.ЛІТЕРАТУРА ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 10, 12, 15, 22, 30, 32, 37

КОНТРОЛЬ ДО ТЕМИ: ТЕСТИ, ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ


1919438947730117.html
1919464452695554.html
    PR.RU™